Jun 17, 2017

570 mijë euro, për mirëmbajtjen dhe ndriçimin e orëve të qytetit të Shkupit

Qyteti i Shkupit ka nënshkruar tri marrëveshje me Shoqatën për projektim, inxhinering dhe përfitim “Elektrondërtimet DOOEL” nga Shkupi, me vlerë prej 35 milionë denarë ose rreth 570 mijë euro, për mirëmbajtjen dhe ndriçimin e orëve të qytetit.
Marrëveshja është nënshkruar më 15 qershor, ndërsa kjo shoqatë do të detyrohet për mirëmbajtjen dhe ndriçimin e orëve të qytetit në Shkup.

No comments:

Post a Comment