May 16, 2017

Shtëpia e Arbën Xhaferit, Partia Demokratike Shqiptare!

Kohë pas kohe ndodhë që të flitet, të shkruhet, të përkujtohet dhe të bëhen dokumentar për Arbën Xhaferin. Me të drejtë ai u cilësua si kolos, rilindas i fundit, politikan atipik, filozof, intelektual i përmasave të rralla etj,etj. Për ta kujtuar atë, i vihet edhe emri i autostradës Prishtinë-Shkup. Dhe me siguri në të ardhmen kur shqiptarët do të jenë të unifikuar, të bashkuar, të lirë, me emrin Arbën Xhafer do të emërtohen edhe shumë tempuj të dijes,të arsimit,të artit dhe të kulturës.
Çuditërisht për të gjithë këto vite, pas vdekjes së Arbnit, nga shumë qarqe, sikur të jenë të marrun vesh, të jenë të sinkronizuar në nënyrën më të sofistikuar, për mos t'ia njohur, përmendur dhe kujtuar një vepër, një shtëpi, një organizatë polike të themeluar dhe kultivuar, të mbajtur gjallë me aq mund dhe sakrificë nga Ai, Arbën Xhaferi, Menduh Thaçi, e shumë e shumë të tjerë, vepra kapitale për shqiptarët e Maqedonisë, Partia Demokratike Shqiptare.
Shtëpi ku Ai, kaloi 19 vite jetë, shtëpi ku u afirmua kauza shqiptare, shtëpi ku u mundësua të hyjnë kuadro të profileve të ndryshme, të përgaditen, të mësojnë nga shkolla e PDSH-së. Shtëpi e cila në mësoi se si duhet të rrezistoht, si të punohet për lirinë dhe barazinë e shqiptareve, si duhet Flamuri Kombëtar, se çfarë tipare dhe si duhet të duket qytetari shqiptar, si duhet të jet femra shqiptare e emancipuar, Shtëpi që na mësoi se çka është morali në politik, si duhet të kultivohet ndërgjegja kombëtare, se si nuk shiten interesat kombëtare për karierizëm të sëmurë, se si nuk tradhtohen idealet dhe shokët.Shtëpi e cila predikoj se kush tradhëton në betejë është tradhëtar, se vetëm duke u zgjidhur çështja kolektive zgjidhen edhe ato problemet individuale.
Se liria është mirëqenia, arsimi, kualiteti jetësor, siguria fizike, punësimi, fabrika, infrastruktura dhe gjithçka që e rrethon njeriun.
Shtëpi e cila i mundësoi këto ligjerime Arbnit, shtëpi e cila e afirmoi dhe e lartësoj edhe vet, atë.
Kështu ligjeronte Arbën Xhaferi !
Për Arbnin dhe veprimtarin e tij mund dhe duhet të flasin vetëm kjo kategori e njerzve që në ecjen e tyre i përmbahen dhe zbatojnë keto kritere, që u përcaktuan nga Arbni.
Ali Ameti, ithtarët e tij, njerëz që drejtëpërdrjt dhe tërthorazi mbështesin Alinë, që në realitet janë anë e kundërt e këtyre postulateve, udhezimeve dhe ligjerimeve të Arbnit.Të gjithë këto nuk mundë të thirren dhe flasin për Arbnin, nuk mundë të jenë pasues të kësaj rruge të ndërtuar nga Ai.
Shtëpia e lënë trashigim nga Arbni, Partia demokratike Shqiptare, do të mbijetojë dhe jetojë deri sa do të jetojnë shqiptarët

No comments:

Post a Comment