Apr 10, 2017

LSDM edhe sot kërkon të kalohet në pikën e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit

LSDM edhe sot kërkon që të kalohet në pikën e 4 të rendit të ditës. Deputeti i LSDM-së Oliver Spasovski kërkoi edhe një herë që në bazë të nenit 78 alinea2 e Rregullores së Kuvendit të ndërpritet diskutimi për pikën e 3 të rendit të ditës dhe të kalohet në pikën e katërt ku duhet të zgjidhet kryetari i kuvendit, pasi atë e kërkojnë shumica e deputetëve në kuvend.
Kjo nuk u pranua nga kryesuesi i Kuvendit Trajko Veljanovski i cili i referohet nenit 80 të rregullores alineja 2.

No comments:

Post a Comment