Feb 22, 2017

Platformë-pula, mbeti pa asnjë pupël

Sermet Sulejmani
Kjo ”Platformë-pula” e nënshkruar në Tiranë, siç po duket do të mbetet pa asnjë pupël të vetme deri në fund. Andaj merreni e piqeni në furrë sa s’i shkuan edhe kockat!…

No comments:

Post a Comment