Feb 26, 2017

Nuk është patjetër të jemi në qeveri

Artan Grubi
Për ne gjithëmonë ishte më e rëndësishme përmbajtja dhe jo forma.
Përmbajtja ishin të arriturat e shqiptarëve, ndërsa forma ishte dhënia e nënshkrimeve ose edhe pjesëmarrja në qeveri.
Pas arritjes së imponimit të plotë dhe të pakushtëzuar të ligjit tonë për gjuhën shqipe dhe zbatimit të të gjitha pikave të Deklaratës së Përbashkët Shqiptare, nënshkrimet janë vetëm formalitet.
Me rëndësi është që ne të zbatojmë atë që duan shqiptarët, ndërsa pjesëmarrja në ekzekutiv ose mbetja në përkrahje të një qeverie pakice do tē diskutohet më pas sepse parësore për ne janë të arriturat shqiptare si parakusht absolut.

No comments:

Post a Comment