Dec 10, 2016

Shokët e Sulejman Rexhepit, Ali Ahmeti dhe Musa Xhaferi tallen me Kuranin

Miqt e pa ndashëm të Sulejman Rexhepit, kreut të BFI-së siç i kemi pa vazdhimisht bashk Ali Ahmeti dhe Musa Xhaferri tallen me Kuranin dh Islamin. Nga videoja gjegjësisht nga materiali që posht ua sjellim do të shihni se si këta persona që udhëheqin popullin musliman në Qeveri tallet dhe luajn me Kuran. Sa e meritojnë këta persona të jenë në poste dhe të drejtojnë popullin musliman në maqedoni. Sulejman Rexhepi në vazhdimësi është ankuar se pushteti nuk e ndihmon BFI dhe se po e diskriminon nga kjo shihet se ai nuk e flet të vërtetën por mashtron popullin. Sulejman Rexhepi është i pa ndashëm nga këta persona dhe pse nuk kërkon që të përmirësohet raportet e shtetit me BFI?! Po e vërteta është se Sulejman Rexhepi BFI e përdor për interese personale duke u afruar tek pushteti për ta mbrojn BIOGRAFINË e tij të pist dhe të kalluarën e tij që i ka shërby pushteteve.

No comments:

Post a Comment