Dec 10, 2016

Arka e shteti sërisht pa para, shkak kthimi i borxheve

Kthimi i borxheve të vjetra ndaj kreditorëve të huaj është shkak për zvogëlim të saldos të rezervave devizore në nëntor, njoftuan nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, dhe sipas të dhënave të fundit, rezervat devizore në muajin e fundit të vitit janë 2,25 miliardë euro, por janë më pak për 177 milion euro nga gjendja e muajt tetor.
Më shumë rënie ka te valutat dhe depozitet që nga BPRM e sqarojnë me kthim të obligimeve huamarrëse edhe nga bankat vendore.
Nga aty sqarojë se bëhet fjalë për aktivitetet të planifikuara dhe se rezervat devizore janë në nivel solid ose janë për 349 milion euro më shumë se gjendja nga viti i kaluar.

No comments:

Post a Comment