Jun 23, 2016

Imami i Kondovës: Si më dëboi policia nga xhamia me urdhër të Mola Sulës

Forcat policore Maqedone të cilat në asnjë moment nuk patën mundësi të futen dhe të pushtojnë fshatin Kondovë vite të tëra, Molla Sula i solli jo vetëm në Kondovë por edhe në oborrin e xhamisë së Kondovës në njërën prej ditëve të xhuma me qëllim që të mbjellin frik dhe josiguri tek Unë dhe xhemati i Xhamisë.

Shkruan: Saubi ef. Zeqiri


U largova prej Xhamisë së Kondovës nga Policia Maqedone të cilën e kishte sjellur Mulla Sula Po e përjetoj këtë Ramazan larg shtëpisë, familjes, vendlindjes, atdheut, larg xhamisë Hixhër të fsh. Kondovë-Shkup në të cilën vite të tëra shërbeva me plot nderë dhe respekt. Po e bëjë këtë reagim nga Europa Skandinave si rezultat i apetiteve të pangopura të Mulla Sulës i cili vetveten e ka vendos në shërbim të të gjithëve, por jo edhe në shërbim të Hoxhallarëve dhe të së drejtës. Gjatë tërë kohës që kam kryer këtë detyrë nuk kam pasur asnjë vërejtje të vogël sepse në përpikshmëri kam respektuar Kushtetutën, Regulloren dhe aktet normative të BFI-së. Gabimi im më i madh dhe i vetëm që unë kisha bërë sipas Tij ishte se kam marrur pjesë me një ceremonial fetar kushtuar prindit të ndjerë të kolegut tim Senad ef. Ramadanit. Që prej ditëve të para të veprimtarisë time fillova si Imam, Hatib, Vaiz dhe Mualim duke kryer këtë obligim të shenjtë në shërbim të Islamit e jo me qëllim të pasurimit tim në formën jolegale dhe jomorale siç po e bënë Mulla Sula, dhe familja e Tij. Në këtë drejtim dëshiroj të theksoj se jo që Mulla Sula u brengos ndonjëherë që të përmirësoj dhe avansoj statusin tim si Imam dhe kuadër i cili është shkolluar dhe edukuar brenda vendit pa asnjë ndikim dhe ideologji nga jashtë. Ai përkundrazi, nuk qëndroi i qetë derisa më largoi nga xhamia, për të instaluar një satelit-informator i cili ka shkollë të mesme të Postës e jo shkollë adekuate fetare siç kam Unë. Alamet ma shumë në BFI ka vlerë Postjeri sa Hoxha !!! Nga kjo del në Mejdan një e vërtetë e pakontestueshme se për Sulejman Rexhepin është shumë normale keqpërdorimi i Medresesë Isa Beu Shkup me xhudiste të klubit sportiv pjesë përbërëse e të cilit është djali dhe mbesa e Tij, nuk është asgjë që djemtë e Tij të filmohen me alkohol dhe lakuriq nëpër super sauna, nuk është asgjë keqpërdorimi i kurbanave, mishit dhe lëkurave të tyre në dëmin e talebeve, nuk është asgjë familjarizmi dhe nepotizmi i skajshëm që e ka bërë Mulla Sula në këto vatra arsimore, nuk është asgjë që i njëjti të përcjellet me bodigarda dhe polici të forcave Maqedone, nuk është asgjë të shkelen parimet fetare islame nga Ai, familja e Tij dhe të tjerët të cilët po e ndihmojnë në zullum, ndërsa paska qenë shumë problematike pjesëmarrja ime në një tubim të orgnënizuar nga familja e kolegut tim e që ka qenë në pajtim me të gjitha parimet e pastra Islame. Pas nëpërkëmbjes së parimeve fetare nga kreu i BFI dhe familja e Tij si ja mendojnë ata vazhdimit të misionit në tubimin e Fitrave, Zeqatit, kurbanave dhe kontributeve tjera fetare për "kinse institucionet edukativo-arsimore"?!!! Çudi dhe habi e madhe!! Në xhumanë e parë individët e keqpërdorur nga Mulla Sula konkretisht Orhan Saliu nga Saraji, Mahmudrijad Haziri, pa mos harruar këtu edhe Nevzat Ametin nga Kondova i cili nuk tregoi aspak sinqeriteti dhe korrektësi në misionin që kishte marr kundër meje. Nga paraqitja e Tij përmes celularit thjesht kuptova se kishte marrur rolin e një informatori sulesk të përcjellur përplot me intriga dhe djallëzi. I mjeri Ai, përpos që është i pashkolluar sa duhet në mesin e xhematit njihet shumë mirë se çfarë karakteri dhe morali posedon. Por sidoqoftë misioni i tyre i errët dështoi për të më kumtuar vendimin se kinse jam i shkarkuar nga detyra si Imam, fHatib, Vaiz dhe Mualim pa asnjë arsye dhe vërejtje, sepse ata hasën në rezistencë të hapur nga Unë personalisht, xhemati dhe besimtarët. Që nga ajo ditë Mulla Sula kishte pasur siklet të madh se si duhet vepruar në xhumanë e ardhshme, andaj kishte zgjedhur faktorin policor me qëllim të tregoj karshi xhematit se ai është i fuqishëm me shtet dhe pushtet. Alamet çfarë Patrioti sllav!!! Forcat policore Maqedone të cilat në asnjë moment nuk patën mundësi të futen dhe të pushtojnë fshatin Kondovë vite të tëra, Molla Sula i solli jo vetëm në Kondovë por edhe në oborrin e xhamisë së Kondovës në njërën prej ditëve të xhuma me qëllim që të mbjellin frik dhe josiguri tek Unë dhe xhemati i Xhamisë. Mulla Sula e bëri të veten emëroi personin i cili nuk plotëson asnjë kusht për të shërbyer në xhami, emëroi personin i cili si duket që moti ka luajtur dhe do luaj rolin e informatorit dhe shërbëtorit të këtij zullumaqari e assesi të kultivon jetën fetare brenda xhematit dhe besimtarëve. Kurse Unë si Imam me moral të lartë dhe familje të pastër për hirë të mosshkaktimit të gjakderdhjes dhe hasmërisë ndërmjet xhematit ia lashë këtë punë në dorë të Lumit Allah, Ai dinë më së miri se si ia jep dënimin çdo zullumqari. Në fund kam një mesazh per zotëri Mullain, vepro çka të duash, bën zullum sa të duash, keqpërdor, diskredito dhe nënçmo sa të duash Hoxhallarë dhe njerëz të devotshëm, mirëpo një gjë të kesh parasysh dhe jam i sigurt se aq përfundim të kobshëm do të kesh ti dhe zullumqarët afër teje saqë do t’i vije gjunah prej juve çdo krijese të tokës dhe qiellit.

No comments:

Post a Comment