Mar 15, 2016

BFI në injorim total të organizimeve me renome ndërkombëtare

Bashkësi Fetare Islame për muaj me rradhë po injorohet me të madhe nga institucione me relevancë shtetërore dhe ndërkombëtare. Pas shpalosjes së shumë skandaleve, keqpërdorimeve dhe akuzave drejtuar shteteve dhe qeverive të ndryshme nga ana e Sulejman Rexhepit është hasur se BFI po mungon në çdo organizim. Në fakt emri i BFI-së përmendet vetëm aty ku “merrë” mirënjohje Sulejman Rexhepi. BFI është bërë cak injorimi për shkak të sjelljeve jonjerëzore të Sulejman Rexhepit, si rezultat i atyre sjelljeve u vë në dukje me mos pjesëmarrje në organizimin e fundit ndërkombëtar të Dijanetit të Turqisë në Stamboll. Të dhënat të cilat vijnë nga po kjo qendër botërore janë se javë më parë Sulejman Rexhepi kishte akuzuar Qeverinë Turke për shitjen e Burmali xhamisë gjegjësisht shteti turk ka bërë pazarllëqe për këtë xhami me qeverinë e maqedonisë. Veprimet jonjerëzore që moti janë hasur te Sulejman Rexhepi po shkaktojn të injorohet BFI, por gjithashtu të mos respektohen muslimanët e këtij vendi. Në munges të ftesave të tilla ndërkombëtare Molla Sula manipulon opinionin me aktivitete të “marrjes” së një apo dy mirënjohjeve nga shoqata dhe institute të panjohura që mezi i zënë në gojë edhe vetë themeluesit e tyre. BFI është futur në një injorime total vendor dhe ndërkombëtar për shkak të krimit dhe hajnive të Molla Sulës, andaj ky i fundit  mundohet të blejë diku ndonjë mirënjohje dhe ta nxjerr në publik dhe për të njejtat detyron institucionet, shoqatat dhe shërbimet profesionale të BFI-së që të merren me urimin e tyre në mënyrë publike.


No comments:

Post a Comment