Jan 30, 2016

Pse e ndryshoi mendjen Molla Sula për organizimin e haxhit?


Në mbledhjen e fundit të Rijasetit të BFI është diskutuar për haxhin dhe organizimin e tij për vitin 2016. Në këtë mbledhje është sjellur vendim që haxh gjatë këtij viti të ketë vetëm përmes vijës ajrore. Sipas asaj që po flasin pronarët e agjensive turistike, lidhur me këtë, gjatë vitit të kaluar, vet Sulejman Rexhepi u kishte thënë se kundër kyçjes së agjensive turistike në organizimin e haxhit gjithnjë kanë qenë Ali Baragoni, Afrim Tahiri, Ibrahim Shabani, Abedin Imeri, Rexhep Jusufi, etj. Në komunikatën nga ana e BFI-së thuhet: “Pas analizave të shumta rreth organizimit të haxhit në të kaluarën e duke marrë parasysh sistemin dhe rregullat organizative të Haxhit nga Minsitria e Haxhit të Mbretërisë së Arabisë Saudite, mos zbatimi i të cilave sjell dënime dhe pasoja të mëdha për organizatorët e haxhit, Rijaseti i BFI-së unanimisht solli vendim që organizimi i Haxhit duke filluar nga ky vit (2016) të organizohet vetëm përmes vijës ajrore, kështu duke unifikuar organizimin e haxhit me Republikën e Kosovës, Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Turqisë.” E vërteta thotë se autoritetet saudite për organizatorë nga Maqedonia për disa vite me radhë njohin vetëm BFI-në, por si duket Suleman Rexhepi ka parapëlqyer mjegull për t'i mbuluar gjurmët! Ajo që këtë vit e ka detyruar të ndërron mendjen me sa duket lidhet me aferën e falsifikimeve të pasaportave për qytetarë turq, dhe në një formë dëshiron të shpërlahet para autoriteteve të vendit dhe ndërkombëtarët. Në komunikatën e BFI-së ka edhe një paqartësi tjetër kur thuhet: ”kështu duke unifikuar organizimin e haxhit me Republikën e Kosovës, Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Turqisë.” Një drejtues agjensie haxhi thotë se është e vërtetë që shtetet e përmendura nuk organizojnë haxh përmes vijës toksore, por në Kosovë dhe Shqipëri haxhi organizohet vetem përmes bashkësive islame, kurse në Turqi haxhi organizohet edhe nga agjensitë turistike! Tani nuk dimë sakt, a do të organizojmë si në Turqi, apo përfundimisht jemi eliminuar!? Nuk ka dyshim se ky vendim ka shkaktuar edhe reagime tek agjensitë turistike dhe habit fakti se sikur të ishin të kurdisura, ka të atilla që prej tani kanë filluar edhe me reklamat e tyre!


No comments:

Post a Comment