Dec 23, 2015

Zhurnali edhe kur gënjen nuk di si të gënjej

Në një shkrim të botuar më 23 dhjetor 2015 në portalin Zhurnal.mk me titull të porositur dhe tendencioz: Në kriminalitetin e Kadastrës gjendet një dokument fals nga kryetari Azem Sadiku, qartazi shihet tendenca dhe qëllimi për të diskridituar një komunë të sukeseshme të Shkupit e cila vetëm për dy – tre vite ka arritur të realizojë me qindra projekte.
Në këtë lajm qartazi shihet se titulli nuk e arsyeton tekstin e lajmit. Zhurnal.mk disa herë ka tentuar që në mënyra të ndryshme të diskreditojë emrin dhe personalitetin tim por pa patur fare sukses.
Kërkoj nga portali Zhurnal.mk që të kërkojë falje publike që emrin tim e shkruan dhe përmend vend e pa vend në shkrime të porositura dhe tendencioze, përndryshe do të jem i obliguar dhe i detyruar që të ngris padi gjyqësore.
Azem Sadiki, Kryetar i Komunës së Studeniçanit

No comments:

Post a Comment