Dec 30, 2015

Opinion:Më mirë me t’shkelë shleperi se me t’mbrojtë laperi

Të të dalë në mbrojtje halabaku Mustafa Dauti është për turp. Mulla Sula ka ngelur nën mbrojtjen e këtij farë hajni të pambrojtur. Nganjëherë, më mirë është me t’shkel shleperi se me t’mbrojtë laperi!  

Shkruan: Zeqie Veseli

Turpi i radhës! Sa keq e sa trishtim! Dikush kishte shkruar se në aferën e pasaportave të falsifikuara për qytetarët turq që duhej të udhënin për në haxh në vitin 2014, na qenka i përzier edhe Mulla Sula. Pastaj, si të shashtrisur do të reagojë kryerrenci i BFI-së, duke e hedhur topin në Myftininë e Shkupit, pa e ditur fare injoranti se Myftnia nuk është orgnizatore e haxhit por këtë ekskluzivitet e ka BFI-ja. Këtij kryerrenci, për shkak të miturisë së trurit të tij do t’ia paërmendim vetëm inicialet ashtu siç bëhet me të miturit delikuentë, A. V. Menjëherë pas kryerrencit u paraqit edhe kryehajni i BFI-së, i vetëquajturi kryetar i OH HILAL , Mustafa Dauti. Dhe ky injorant dëshmoi se sa e ka të organizuar shoqatën e vet personale. Nuk di se kë i ka anëtarë të kryesisë. Normalisht që nuk do t’i dijë sepse kurrë nuk i ka tubuar, kurrë nuk i ka mbledhur për të raportuar. Kësisoj ai po i shmanget zbulimit të abuzimeve, vjedhjeve dhe manipulimeve të denja për burgosjen e tij. Mustafa Dauti nuk e njeh mikun e vet të deridjeshëm, Çaushin dhe, këtë miqësi mundohet t’ua hedh Myftinisë aktuale, thuase kjo Myftni paska pasur të drejtën e propozimit të tre personave nga Shkupi!
Sido qoftë, Nisma për reforma në BFI doli dhe tha shumë qartë, nuk ka se çka të shashtrisen banditët e BFI-së me kapjen e kësaj “fabrike” dhe as me kapjen në flagrancë të Çaushit. Se kush e ka mik atë, se kush e kontraktoi me tw pwr donacione të OH HILAL, se kush i ka kërkuar të bëjë pasaporta false, se pse ato pasaporta false ishin për qytetarë turq etj etj. pra, të gjitha vetë ai do t’i rrëfejë. Me kohë! E vërteta mund të vonojë por do të dalë në shesh. Prandaj, pse del mazi para pelës! Pse kryerrenci e implikon BFI-në në do gjëra që nuk i takojnë asaj. Si tha kryerrenci A. V. “BFI do ta hetojë këtë rast”! Heton dikush tjetër e jo BFI-ja o turulum!

Reagimet e trishtueshme të Mustafa Dautit flasin për implikimin e tij të thellë në këto punë të fëlliqta që vetëm sa u futën në procesin e zbërthimit. Zbërthimi hala nuk ka nisur. Prandaj, nuk ka nevojë të reagohet me trishtim e me nervozizëm. Të pritet pak. E vërtetë është që Çaushi ka qenë anëtarë i kryesisë së parë të Hilalit. E vëtetë është që Çaushi ka pasur leje të nënshkruar prej Mulla Sulës për të mbledhur pare prej kah të mundet, sepse 20 për qind do t’i ngelin atij. E vërtetë është se Çaushi paska bërë pasaporta me porosi për qytetarët turq që kanë dashur të udhëtojnë me haxhinjtë e Maqedonisë për në Haxh në 2014. Këto të vërteta nuk mund t’i mohojë i trishtuari Mustafa Dauti. Madje, të dalë në mbrojtje ky farë halabaku është për turp. Mulla Sula ka ngelur nën mbrojtjen e këtij farë hajni të pambrojtur. Nganjëherë, më mirë është me t’shkel shlperi se me t’mbrojtë laperi!  

No comments:

Post a Comment