Oct 27, 2015

Bombë e re për “shitjen” e Burmali Xhamisë? (Video)

Gazetari kontrovers, Zoran Bozhinovski ka publikuar në facebook një “bombë” të re me biseda të ministrit për transport, Mile Janakievski. Bozhinovski pretendon se në këtë incizim mes tjerash dëgjohet edhe pjesa që dëshmon se BDI ka “shitur” vendin e Burmali Xhamisë për motive të ulëta. Meqë audio nuk është e kualitetit të mirë, “Lajm” potencon se nuk kemi arritur të konstatojmë nëse me të vërtetë bëhet fjalë për “shitjen” e vendit të Burmali Xhamisë për interesa personale. Megjithatë vlerësimin më të mirë mund ta bëni ju lexues të nderuar, pasi të dëgjoni audion.

No comments:

Post a Comment