Aug 25, 2015

Skandaloze: OH Hilal fsheh emrin e donatorit nga Turqia

OH Hilal ska të ndalur me skandale. Tragjedia e rradhës nga OH Hilal është se po bënë nam e bet aktivitetesh duke mos deklaruar se ndihmat janë donacion i Drejtoris së Vakfëve të Turqisë ( DVT). OH Hilal është organizat që vepron vetëm sipas kërkesve të Sulejman Rexhepit dhe Mustafa Dautit duke dëmtuar edhe më tej imazhin e BFI-së. Kontigjenti që është siguruar nga Drejtoria e Vakëfeve të Turqisë ka filluar të shpërndahet që nga muaji i Ramazanit dhe akoma ndihmat e tilla po ndahen gjithandej vepër që nuk është në pajtim me marrëveshjen që kanë OH dhe DVT. Skandal në vete është paraqitja në opinion me kilograme të rejshme. Gjithandej ku shpërndahet pakot me ndihma të gjithë ata që marrin pako janë të përgënjshtruar, meqë asnjë pako nuk ka aq kilogram sa edhe thuhet nga Mustafa Dauti. Sulejman Rexhepi po mashtron fukaratë në ve=anti opinionin me ndihma dhe aktivitete humanitare duke filluar nga Kumanova, aktivitetet gjatë muajit të Ramazanit dhe më në fund vërshimet në Tetovë. Që të gjithë këto momente janë evidentuar me keqpërdorime, të cilat janë turp për kreun e BFI, Sulejman Rexhepi dhe bashkëpunëtorin e tij, Mustafa Dauti. Rasti në Kumanovë ishte tragjedi kur u kap duke gënjyer Imami i diasporës se nuk kishte shpërnda paratë e xhematit, por ato ia kishte dorëzuar Sulejman Rexhepit përmes Mustafa Dautit. Gjatë muajit të Ramazanit në të gjitha Myftinitë që u bënë ndarjet e pakove është hetuar se grat dhe fëmijët e vegjël kishin mundësi t’i bartit kutitë me nga “ 20 kg”, gjë kjo që ka shkaktuar revoltë tek kategoria e varfër dhe tek besimtarët meqë ky mashtrim po bëhet nga institucioni fetar nga BFI.  Burime tona të sigurta raportojnë se nga pakot që është dashur të shpërndahen gjatë Ramazanit, vazhdojnë të ruhen (për tu keqpërdorur) në institucionet arsimore të BFI-së! Tani vërshimet në Tetovë janë skandali i rradhës pas ndihmave të shpërndara nga Sulejman Rexhepi, Mustafa Dauti dhe Qani Nesimi. Lajmi i kqpërdorimeve u publikua nëpër media të ndryshme në vend. Qytetarët e këtyre anëve kanë dëshmuar se ndarja e ndihmave dhe parave është bërë në mënyrë të selekcionuar, duke shkelur të gjitha normat bankare dhe ligjet për transfer parash. Gajtë tërë kohës ndahen ndihmat e Drejtorisë së Vakfeve të Turqisë ndërsa askund nuk përmendet emri i tyre, të cilat keqpërdoren nga Sulejman Rexhepi dhe Mustafa Dauti.

No comments:

Post a Comment