Aug 28, 2015

Së shpejti bomba nr.3 për BFI dhe Sulejman Rexhepin

Ditëve në vijim do të eksplodon bomba tjetër lidhur me Sulejman Rexhepin! Kjo ka të bëjë me BFI! Qëndroni me portalin tonë!

No comments:

Post a Comment