Aug 17, 2015

Komuna e Studeniçanit fiton 22 milion denarë për ndërtimin e rrugëve të reja

Për Komunën e Studeniçanit sot është një ditë e veçantë sepse sot kemi marrë vendimin për miratimin e kërkesës për ndihmë finansiare nga Agjensioni për përkrahje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural (IPA FONDE)
Komuna jonë ka arritur që të fitoj mjete në dy programe me tre projekte dhe atë:
Në masën 321 – Përmirësimi i kualitetit të jetesës në viset rurale, në bazë të programës për përkrahje finansiare të zhvillimit rural për 2015 e në përputhje me paramasën dhe parallogarinë, e në vlerë deri =15.545.540,00 denarë. Projekti për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës së re për fshatin Cvetovë në gjatësi prej 3,5 km.
Në masën 322 – Riparim dhe zhvillim i fshatrave, në bazë të programës për përkrahje finansiare të zhvillimit rural për 2015 e në përputhje me paramasën dhe parallogarinë, e në vlerë deri =6.314.419,00 denarë.
Me këtë program do të ndërtohen:
  • Projekti për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës së re në fshatin Batincë në gjatësi prej 400 metra ose 2.084 m2 asfaltim si dhe
  • Projekti për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës së re në fshatin Studeniçan në gjatësi prej 412 metra ose 1.957 m2 asfaltim.
Gjegjësishtë Komuna e Studeniçanit nga Agjensioni për përkrahje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural, ka fituar gjithësejtë mjete në vlerë prej =21.959.959,00 denarë.
Tani administrata e komunës sonë do të fillon me pregaditjen e procedurës së tenderimit ku do të zgjedhet ndërrmarrja që do ti kryen punët për realizimin e këtyre projekteve.
Me realizimin e këtyre projekteve po vazhdojmë të përmbushim premtimet që ju kemi dhënë qytetarëve se rrugët kryesore të gjitha një nga një do të ndërtohen të reja. Këto projkekte jan shumë të rëndësishme për qytetarët e komunës tonë.
Gëzimi dhe knaqësija jonë është shum e madhe sepse po vazhdojmë të realizojmë punë që dukshëm bëjnë përmirësimin e kushteve për jetë më të mirë dhe po bëjmë sigurimin e lëvizjes së lirë e të rehatëshme të qytetarëve të komunës sonë./Ditari.mk/
11880139_1484603488524752_1749914255_n 11880846_1484602145191553_207279633_n 11902888_1484603488524752_1749914255_o

No comments:

Post a Comment