Jul 30, 2015

Me shkas: Këshilli i Sulejman Rexhepit apo i Fetvave të BFI-së

Shumë është e freskët fotoja e Sulejman Rexhepit e realizuar me Ermira Mehmetin. Pytja ime ishte dhe do të mbetet: Sa është e lejuar që një burrë (“lider i muslimanëve”) gjatë realizimit të një fotoje të ngjitet me trupin e dy femrave?! Akoma nuk e kemi të qartë qëndrimin e disa “evlijave me mjekra të laramanta” të cilët deri dje çfarë nuk thanë për njëri tjetrin dhe anasjelltas, Sulejman Rexhepi me Bekir Halimi, Ferid Selimi, Remzi Isaku, Ramadan Ramadani, Muhamed Zekiri, etj. Si heshtin për këtë skandal dhe këtë haram të Sulejman Rexhepit është befasi, bile bile si duket e llogarisin si të arsyeshme meqë janë shpërblyer për heshtjen dhe bashkëpunimin që kanë lidhë. Apo e llogarisin të arsyeshëm këtë mëkat meqë tërë ditën kishte “agjëruar” Sulejman Rexhepi!

Shkruan: Idriz Bajrami 


Kaluan goxha ditë, por akoma nuk kemi qëndrim dhe përgjigje institucionale nga Këshilli për Fetva i BFI lidhur me sjelljet jo islame të Sulejman Rexhepit. Sjelljet e tija janë jasht kornizës islame, jasht kodeksit moral të Kuranit dhe Sunetit Profetik. Është shumë e logjikshme të parashtroj pyetje opinioni i gjërë për sjelljet joislame të Sulejman Rexhepit meqë ai është prijës i tyre, është lider shpirtëror dhe ai duhet të merret si shëmbull tek muslimanët dhe më gjërë. Si zakonisht si qytetar i këtij vendi kemi përcjellur në vazhdimësi sjelljen dhe veprimet e Sulejman Rexhepit, andaj jamë shumë kureshtar të dijë se ky Këshill i fetvave është themeluar vetëm për të dhënë ndonjë përgjigje që i vynë Sulejman Rexhepit apo për çështje të ndërlikuara në interes të popullatës muslimane. Neve kishim parashtruar disa dilema me qëllim që të mësojmë të vërtetën dhe realitetin. Shumë është e freskët fotoja e Sulejman Rexhepit e realizuar me Ermira Mehmetin. Pytja ime ishte dhe do të mbetet: Sa është e lejuar që një burrë (“lider i muslimanëve”) gjatë realizimit të një fotoje të ngjitet me trupin e dy femrave?! Akoma nuk e kemi të qartë qëndrimin e disa “evlijave me mjekra të laramanta” të cilët deri dje çfarë nuk thanë për njëri tjetrin dhe anasjelltas, Sulejman Rexhepi me Bekir Halimi, Ferid Selimi, Remzi Isaku, Ramadan Ramadani, Muhamed Zekiri, etj. Si heshtin për këtë skandal dhe këtë haram të Sulejman Rexhepit është befasi, bile bile si duket e llogarisin si të arsyeshme meqë janë shpërblyer për heshtjen dhe bashkëpunimin që kanë lidhë. Apo e llogarisin të arsyeshëm këtë mëkat meqë tërë ditën kishte “agjëruar” Sulejman Rexhepi! Hoxhallarë të tipit se nëse “prijësit” i mungon morali dhe edebi islam, ai nuk duhet ndjekur, në fakt ai duhet të largohet nga detyra që ushtron ngase popullin tonë e pret një kohë e errët, munguan dhe qenkan të interest dhe jo të parimeve islame. Ky Këshill si duket është i Sulejman Rexhepit e jo i Fetvave i cili është themeluar vetëm për ta arsyetuar dhe mbuluar dështimet, mëkatet dhe skandalet e Sulejman Rexhepit dhe jo për t’u përgjigjur, shpjeguar ose sjellur ndonjë vendim për çështje që tangon shoqërinë dhe institucionin e BFI. Heshtja e Këshillit tregon se ai është skandal në vete i Sulejman Rexhepit, andaj një këshill për fetva si ai që heshtë nuk mund të jetë funksional dhe legjitim deri sa është Sulejman Rexhepi në këtë institucion.                                                                                        Akoma opinioni i gjërë nuk morri përgjigje për sharjet që bëri Sulejman Rexhepi hoxhallarëve publikisht, për keqpërdorimin e postit. Sa ky lider i muslimanëve meriton të shkon nëpër xhami e xhemate të muslimanëve( edhe pse nuk e shohim askund), të kërkon ndihmat e muslimanëve, të edukon popullin, të mëson sipas parimeve islame , të përcjell porosi fetare pas sharrjes në publik. Sa meriton të nderohet dhe respektohet kur shanë nënat e muslimanëve? kUr dihet se nënat e këtij populli janë pjesë dhe anëtar të BFI-së. Nga mediat mësuam se pikërsht dëshmitarë të atyre sharjeve kishin qenë edhe muftitë e Bashkësis Islame për të mos thënë muftit e Sulejman Rexhepit. Sa vallë këta mufti i njohin parimet islame kur bie fjal për sharrjet që vijnë nga një hoxhë edhe atë në publik? Edhe sa duhet këta mufti të jenë në shërbim të shejtanit, ngase vetëm shejtani është i prishur, djallëzor, i paturpshëm, i lajthitur, etj.? Si tolerojnë që akoma të jetë në krye të BFI, Sulejman Rexhepi kur atë e përcjellin një numër i madh i akuzave të llojit për keqpërdorime të financave të BFI, për orën rolex mbi 35 mijë euro, për ora dore për femra të sjellur nga funksionar të BFI nga Haxhi ekskluzivisht me porosi nga Sulejman Rexhepi, abuzimet tjera të Haxhit dhe Kurbanave, etj. Këto janë vetëm disa nga skandel për të cilat kam parashtuar pyetje deri tek Këshilli i BFI për Fetva dhe akoma nuk kam pranuar asgjë përgjigje. Mbetemi të publikojmë në vazhdim pyetjet lidhur me skandalet tjera dhe çështjet që mendoj se janë të ndjeshme për të gjithë ne. Atehërë nëse nuk përgjigjen duhet të dinë se shërbimi i tyre ndaj djallit është i gabuar në çdo aspekt!

No comments:

Post a Comment