May 22, 2015

ÇFARË VLERE KA KUSHTETUTA E BFI-SË KUR NUK RESPEKTOHET NGA VETË INSTITUCIONI

Gjatë këtyre ditëve po shihet qartazi se kushtetuta e BFI-së nuk ka asnjë vlerë! Ajo kur nuk respektohet nga vetë Sulejman Rexhepi atëherë për çfarë vlenë dhe pse duhet të ekzistojë? Ajo nuk respektohet për zgjedhje të muftive të BFI, siç mësjomë nga Lajmi 1, se zgjedhja e Muftiut të Tetovës, Dibrës, dhe më parë shkarkimi i muftiut të Shkupit, Sekretarit gjeneral të BFI-së se asgjë nuk është ligjore dhe kushtetuese. Se në BFI gjithka mund të shkilet, dëshmon edhe fakti se Sulejman Rexhepi qëllimisht bënë atë duke mos përfill asnjë nenë të kësaj kushtetute në të cilën thirret në vazhdimësi para shtetit dhe ndërkombëtarëve. Sa do i pinë ujë kjo do të shihet në vazhdim. Por gjithashtu pyesim si lejojnë muftitë e ri të zgjedhen në këtë formë dhe mënyrë duke mos pasur asnjë bazë ligjore dhe kushtetuese. Ky është krimi më i madh që i bëhet BFI-së nga Sulejman Rexhepi, për të cilën sigurisht se duhet të jepë përgjegjësi. Më posht do të shihni rregulloren në bazë të së cilës bëhet zgjedhja e muftive, duke shpalosur Nenin 3 të Rregullorës që obligon të ketë KQZ dhe KRZ. Në këtë rast zgjedhja e z.Qani Nesimit është krejtësisht në kundërshtim me Kushtetutën dhe Rregulloren 01-530 të datës 08.06.2009, me të cilën u zgjodhën - rizgjodhen muftinjtë në vitin 2009!/fokusinews/

No comments:

Post a Comment