Jan 27, 2015

Si ta mbrojmë Xhaminë e Çarshisë në Prilep?

Prilep, 27 janar- Pas konfliktit të vitit 2001 dhe 8 gushtit të zi, ku dhjetë familje nga Prilepi qëndruan pa shtyllat e tyre, nga Xhamia e Çakshirë në Prilep qëndruan vetëm shtyllat të cilat pak nga pak po rrënohen.

Objekti i cili gjendet në zemrën e Prilepit përfaqëson vend ku qytetarët e pandërgjegjshëm urinojnë dhe ndezin zjarre në atë vend të shenjtë. 

Në kërkesën për t`u rinovuar, ishte publikuar ajo se do të jetë përmendore e kulturës dhe se qytetarët mysliman që jetojnë në Prilep do të kanë një vend nga komuna ku do të mund të ndërtojnë një tempull të ri ku mund t`i kryejnë të gjitha ritet e tyre fetare. Vendi iu është dhënë xhamisë dhe tashmë është në ndërtim në lagjen rome Trizla ku jeton edhe pjesa më e madhe e qytetarëve të besimit mysliman, por a harruan ata se çfarë domethënie kishte kjo xhami për to?                                                                                       Mblidhen tek muret e rrënuara, disa ndezin zjarre, disa flenë, të tjerët madje e shfrytëzojnë edhe si tualet. 

Po pritet nga ekspertët e Qendrës Nacionale për Konservime se kur do të filloj realizimi i projektit të rinovimit të xhamisë së Çarshisë, ndërsa deri atëherë objekti ende më shumë po rrënohet në harresë. 

Prilepi dhe prilepasit pa dallim të besimit të tyre, jetojnë në harmoni, dallime fetare thuajse nuk ekzistojnë, ndërsa ngjarjen e vitit 2001 e përshkruajnë si një shprehje të paditurisë dhe mllefit që i ka kapur për momentin. 

Xhamia daton qysh nga viti 1475, është një objekt unikat në ndërtimin e saj dhe me vendin e saj deri tek ora e qytetit, e përbëjnë qendrën e qytetit. Të mos lejojmë kjo mrekulli të na prishet, nga qytetarë të pandërgjegjshëm, shkruan një portal maqedonas. 

marrur nga © ZHURNAL.mk

No comments:

Post a Comment