Jan 27, 2015

Mbi 500 mjek shqiptar heshtin, as një shkronjë shqipe te uebfaqja e Odës së mjekëve

Shkup, 27 janar- As një i punësuar shqiptar nuk mund t’a gjeni në administratën e Odës së mjekëve të Maqedonisë me seli në Shkup. Në sektorin juridik, kontabilitetin dhe shërbimet e liçencës së mjekëve të gjithë maqedonas. 

Mjekët shqiptar janë të pafuqishëm por edhe shumë pasiv pasi nuk kërkojnë më shumë të drejta.

Më tragjikja, është se  mjekët shqiptar nga e gjithë Maqedonia nuk mund të lexojnë asnjë informatë në gjuhën shqipe në uebfaqen e dhomës së mjekëve të Maqedonisë. Për këtë padrejtësi, askush nga mjekët shqiptar nuk guxon të flas publikisht për shkak të reperkusioneve.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Është për t’u habitur fakti se njeriu i dytë në Odën e mjekëve me vite është kirurgu i kirurgjisë plastike, Idriz Orana nga Shkupi, ndërsa kohën e fundit zëvendëskryetar është mjeku pediatër nga Kërçova, Xhabir Bajrami.


Dhoma e mjekëve si institucion i lartë kontrollon të gjithë mjekët në Maqedoni. Bënë regjistrimin e mjekëve, organizon dhënien e provimit profesional pas mbarimit të studimeve të mjekësisë, dhënien e liçencës së punës çdo 7 vite, edukimin e vazhdueshëm të mjekëve dhe ruajtjen e të dhënave personale.

Për më tepër në në linkun e mëposhtëm.
http://www.lkm.org.mk/mk/

No comments:

Post a Comment