May 15, 2017

PTHP-ja ngre padi penale ndaj 5 ish kryetarë të komunave dhe një ish ministri

Prokuroria Themelore Publike (PTHP) për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit nga ana e Drejtorisë për polici financiare ka pranuar 5 padi penale kundër ish kryetarëve të komunave Strugë, Sveti Nikole, Dibër, Studeniçan dhe Dolneni, si dhe ndaj një personi fizik dhe një juridik. Paditë penale janë ngritur nën dyshimin e veprës penale, keqpërdorim të detyrës zyrtare gjatë marrëveshjeve për furnizime publike.

No comments:

Post a Comment