Jan 1, 2017

SKANDALOZE: ARABATI BABA TEQE ËSHTË SHNDËRRUAR NË AUTOPAZAR (FOTO)

Objekti i kulturës me çka edhe karakterizohet më së shumti qyteti i Tetovës gjegjësisht Myftinia e Tetovës është kompleksi i Teqes Arabati baba. Një kompleks që llogaritet pasuri e veçantë për nga aspekti kulturo-historik dhe fetar, por gjithashtu me rol të jashtëzakonshëm në ngritjen e vetëdijes fetaro-arsimore dhe kulturore të populatës muslimane në Tetovë. Vlera e këtij objekti është tejet e madhe, por fatkeqësisht sot është shndërruar në auto Pazar. Në redaksinë tonë kanë arritur një sërë fotosh të bashkangjitur me një kryefoto nga profile që bënë shitjen e veturave nga kompleksi në fjalë. Nga profili publik shihet se me plotë komoditet shfrytëzon kopmleksin e kultit fetar për pazarllëqe dhe shtitjesh vetura. Andaj, meqë keqpërdoret për shitje veturash sigurisht që qytetarët janë në gjendje gjithçka të bëjnë me hapsirat e Teqes Arabati. Muftinia e Tetovës si duket është në gjum dhe nuk tregon aspak interes për gjendjen e këtij kompleksi dhe nuk kujdeset për keqpërdorimet që i bëhen këtij objekti. Plotë të drejt kanë intelektualët e Tetovës dhe historianët që thonë se kompleksi në fjalë ka humbur rolin dhe peshën që duhet të ketë në shoqëri dhe fe.

Historiku i kopmleksit i shkëputur nga faqja zyrtare e Komunës së Tetovës: 
Në vitin 1538, Sersem Ali Dede filloj të ndërtoj kompleksin e teqes, e cila zgjati deri në vitin 1548. Kjo godinë (faltore Bektashiane) më vonë u emërtua në Teqe Harabati, që don të thotë godinë shenjtërie ose Tempull.Me rikëmbjen e këtij kompleksi të teqesë, aty filluan të lulëzojnë veprimtari të ndyshme, krijimtari në shumë sfera, ku njëkohësishtë bëhet zgjerimi i kompleksit me ndërtime të shumë objekteve të tjera, si seli e njohur e kultit Islam Bektashian, gjithashtu të shërbejë edhe si qendër reprezentative në sferën fetare edhe në atë kulturore, arsimore e të tjera.
Kompleksi i objekteve është karakteristike për shkak se objektet e ndërtuara janë integruar në një tërësi unike harmonizuese. Në objektet e Kompleksit Harabati Baba u bënë shumë zbukurime të llojllojshme, stolira, ornomente, relieve, vitrina, qoshqe strehe e tjara, duke i dhënë një pamje orientale arkitekturës së këtij kompleksi. Godinat, përpos zbukurimeve të shumta janë të pasuruara edhe me më shumë mbishkrime të përmbajtjeve të ndryshme. Forma arkitektonike e çdo objekti paraqet diçka të veçantë nga të dhënat e një vepre të caktuar, dhe me veçoritë e veta kanë ardhur në shprehje edhe kulmet e godinave, shtyllat, oxhaqet, renditja e objekteve, koloriti i pasur i fasadave, harmonia në komponimin e detajeve dhe shumë cilësi të tjera të vlerave kulturore.
Në oborret e këtij kompleksi shtrihen në pafund edhe peisazhet e gjelbërimeve të pasura të barit të luleve të ndryshme, me koloritin e pasur të trëndafileve, karanfileve, vlollcave, aroma e të cilëve përzihet me ajrin e freskët të rrëzave të Sharit. E gjithë kjo mundësoi që ky kompleks me stilin oriental të ndërtimit të bëhet i veçantë dhe i dalluar në këto anë e më gjërë në Ballkan.
Situacioni i kompleksit të Teqes Harabati Baba
Konaku kryesor, Biblioteka e teqes, Shtëpia dimrore (kësh evi), Fura dhe kuzhina e teqes,
Faltorja kryesore (kubeli mejdani), - Shadërvani (qoshku verior), Çeshmeja e madhe e teqes,
Kulla e kaltërt (kulla e Fatimes), Shtëpi ndeje (sot e djegur), Turbeja, Varrezat, Godina ushtarake (askerhane), Shtalla I, Shtalla II, Objekti ndihmës.No comments:

Post a Comment