Oct 7, 2016

Opinion: MULLA SULA NJË HAP DREJT PENDESES

 (Rreth kolumnes së fundit të Mulla Sulës(!) të cilën e botuan disa portale me titullin "A ndriçon zjarri i fikur")
Shkruan: Eshref REXHEPI
Këto ditë, disa portale botuan një kolumne të nënshkruar nga Mulla Sula, i cili, nëse nuk është shkruar prej tij, të paktën është porositur prej tij. Fakti se është porositur prej tij duket që në titull, dhe pastaj, në brendi, lexojmë një grumbull fjalësh që krijojnë lojëra mendimesh të një truri që po thanë, që po fishket, që po shuhet!
"A ndiçon zjarri i fikur", është titulli i kësaj kolumne! Në çka asocion ky titull? Semantika e këtij titulli lë të nënkuptosh se dikush ka hall të dijë nëse djeg prushi i shuar. Sepse, pa dyshim që, zjarri asocon në prush, në gjë të zjarrtë! Nga këtu, nëse këtë shprehje e përkthejmë në gjuhët sllave do të shohim se fjala është për "zhar", asocim i emrit "Zharko", nofkë kjo policeske e vetë Mulla Sulës. Pra, përmes titullit të kolumnes Mulla Sula përcjell mesazhin e njeriut të dobët për nga shëndeti, të njeriut të mbaruar, të shkërmoqur deri në palc, i cili, ndonëse dikur ishte zjarr (Zharko) që përvëlonte, sot nuk është asgjë më shumë se një hiç, një zjarr i fikur.
Po pse kaq i pafuqishëm ndjehet së fundmi Mulla Sula? Si "reis" ai duhet të lutet shumë. Atëherë pse është i larguar nga Zoti njeriu që lutet? Kujdes, Mulla Sula thotë se do të të largojë Zoti nëse lutjet nuk të ndihmojnë të të largojnë nga veset e këqia! Nuk ka lutje që nuk plotësohet! Nuk i plotësohen vetëm demagogëve, hipokritëve dhe snobëve, të tri karakteret këto që i gjenë në profilin psikik të Mulla Sulës. I paisur me këto karakteristika në fakt njeriu lutet që të jetë sa më pranë dallavereve, krimeve, korrupsioneve dhe veseve të liga, prandaj të tillin Zoti e largon nga Vetja. Thellë në vete Mulla Sula është i bindur se nuk ka asgjë nga lutjet e tij, nga faljet, nga agjërimet dhe haxhi i tij, sepse, ai e di shumë mirë se nuk mund të rrijë pa përgojime, pa ofendime dhe pa sharje, madje edhe të nënave dhe grave të hoxhallarëve. Mu si ajo gruaja e keqe për të cilën muslimanët e paskan pyetur Muhamedin a.s. e që ky i është përgjigjur që prej një femre të tillë, sado t' i praktikojë ritet islame, prej saj nuk ka asgjë, trupi i saj do të digjet në xhehenem. Kjo është ajo që e mundon Mulla Sulën dhe, është shumë e natyrshme që një ndjenjë pendese e këtij lloji të manifestohet në pleqëri, sado kryeneç të jetë njeriu. Është një ndiesi që përjetohet kur njeriu e ndjenë fundin e jetës së vet.
Mulla Sula thotë në kolumnën "e vet":
Përfundimisht, Islami nuk është fe e devotshmërisë falco dhe as e moralit dhe etikës sa për sy e faqe. Atij që nuk e do tjetrin dhe nuk ia dëshiron atë që ia dëshiron vetes nuk i garantohet besimi. Dhe, mashtrohet ai që mendon se i mjaftojnë lutjet drejtuar Zotit, ndërkohë që e anashkalon vëllain, shokun, mikun, fqiun, bonjakun, skamnorin, sepse një njeri i atillë as për së afërmi nuk e ka kuptuar esencën e lutjes dhe bindjes ndaj Krijuesit. Zoti është Dashuri, Mëshirë, Fisnikëri dhe Ai i do njerëzit që rrezatojnë dashuri, mëshirë dhe fisnikëri.
Nuk mund të jetë musliman i devotshëm ai që shanë, që e ka gojën e pistë duke përgojuar gratë prej duarve të të cilave ka hëngër, nuk është i devotshëm ai që, pavarësisht lutjeve dhe faljeve, ha hakun e jetimit, të bonjakut, në emër të bamirësisë pasurohet vetë, dëmton interesin e përgjithshëm për interesin personal, nuk është i devotshëm, pra, i denjë për lider, ai i cili e anashkalon dhe e mohon shokun, mikun, vëllain, bashkëpunëtorin atë që e ka sjellë deri në nivelin e liderit! Tërë kolumnen e përshkon një frymë dhembshurie, një ndjenjë fajësie, një frikë e lemeritshme nga jeta të cilën e ka jetuar deri më sot. Është një guxim që del nga atomi i fundit i fuqisë intelektuale për të pranuar se cili ka qenë në të vërtetë, kush është strehuar thellë në qenien e tij, kush ka dirigjuar me personalitetin e tij, si ka shitur islam për këtë periudhë ndërkohë që ka qenë në anën e djallit. Herë pas here flet për një "dikush" i cili, thënë shkurt, tallet me qenien tonë si fetare ashtu edhe kombëtare. Këtë "dikush" Mulla Sula e mveshë me të gjitha tiparet e tij personale, sepse kjo vërehet nga veprimet e këtij "dikushi" të cilat korrespondojnë që të gjitha me veprimet e deritanishme të Mulla Sulës. Atij i vie shumë vështirë që të flasë në veten e parë, prandaj flet në vet e tretë, në formë abstrakte, duke u përpjekur që ta bëjë bashkëfajtorë tërë etninë tonë përmes djallëzisë në aspiratat e tij për ta identifikuar veten me etninë dhe anasjelltas. Dhe, kolumnën "e vet" Mulla Sula e përfundon përmes hadithit të Pejgamberit a.s.: "Muhammedi a.s., ka thënë: ‘' Atij që Allahu i jep pushtetin dhe udhëheqjen e punëve të muslimanëve e ai largohet nga populli duke mos i plotësuar kërkesat edhe nevojat e tyre, Allahu do largohet nga ai pa ia plotësuar kërkesat, dëshirat dhe nevojat që ai i ka". Përmes këtij hadithi, Mulla Sula, sado i mbërthyer nga një pesimizëm i skajshëm, dëshiron që të përcjellë një mesazh paksa më optimist për popullatën tonë. Ai është shumë i vetëdijshëm se nuk ishte në rrugë të Zotit! Ai fare mirë e di se Allahu ia mundësoi që ai të bëhet udhëheqës i muslimanëve por, gjithashtu, është edhe më shumë i vetëdijshëm se në pozicionin udhëheqës ka dështuar si mos më keq, duke e zhgënjyer vetë Zotin I Cili ia plotësoi dëshirën për të qenë i pari! Në këtë dëshirë ai e shikonte popullin që ecte atje ku donte t'i çojë mullai. Më në fund, ai e ndjeu se Allahu po largohet prej tij dhe se kjo dëshirë do të ngelë zjarr i fikur, prush i shuar! Në fakt, në këtë zjarr të fikur, thellë nën hirin e ngrohtë, fshihet një gacë që mund të jetë lumturia e Mulla Sulës për faktin që nuk po plotësohen dëshirat e tij dhe se populli do të shpëtojë nga planet ogurzeza të tij. Këtë porosi e përcjell Mulla Sula përmes fjalive me të cilat e përfndon kolumnen me titull "A ndriçon zjarri i fikur?" Mulla Sula e ka peng në shpirt një lutje që e bëri publikisht: "Allahu Mëshirëplotë le ta bekojë Nikolla Gruevskin"! Kjo është lutje që shpërthen nga një motiv kalimtar, prandaj, thotë Mulla Sula, jam mercenar!/Opinione


No comments:

Post a Comment