Mar 7, 2016

Gjyqi për Kumanovën, me avokatë të gjobitur

Avokatët e rastit të Kumanovës kërkojnë nga Gjykata që të plotësohen kushtet për mbarëvajtje të procesit gjyqësorë. Sipas tyre është e pamundshme në kushtet aktuale të zhvillohet procesi, sepse ato gjithnjë po mbetën larg klientëve të tyre. Ndërkohë që edhe familjarët e të akuzuarve mbeten jashtë dyerve të gjykatës. 
“Nuk ka kushte për të vazhduar në këtë sallë momentalisht ku vazhdohet, bëhet fjalë për 29 të akuzuar, masat e policisë dhe sigurisë janë të mëdha , ne si avokat nuk mund të jemi me klientët tanë, i kemi bukur larg nga vendi ku jemi, ku i kemi për ti dëgjuar klientët. Nuk kërkoj asgjë tjetër ne kërkojmë vetëm kushte që për momentin në këtë gjykatë nuk i kemi”, deklaroi Mefail Arslani, avokat.
Sipas Arslanit akoma mbetet në fuqi vendimi për dënimin avokatëve, edhe pse ata janë ankuar në të gjithë instancat gjyqësore për shlyerjen e një vendimi të tillë, të cilin e vlerësojnë si të pabazë.
“Ne kemi bërë ankesa ku mendojmë se janë të pabaza ato vendimi për dënime, ne kemi kërkuar edhe nga Këshilli gjykatësve që të sigurohen kushte edhe tek kryetari themelore , kryetari i gjykatës apelit dhe kryetari i gjykatës supreme , por deri më tash nuk kemi asnjë përgjigje”, tha Mefail Arslani, avokat.
Gjatë ditë së nesërme pritet që të vazhdojë rasti për seancën e Kumanovës, ku janë të akuzuar 29 presona për terrorizëm, vepër që është e pa papranueshme për palën mbrojtëse.
Senat Zylbehari

No comments:

Post a Comment