Dec 22, 2015

Urim: Muhamedi a.s. reformatori më i madh i njerëzimit

“Dhe, Ne (o Muhamed) ta kemi ngritur lartë famën tënde.”(Kuran;94:4)

Dita e Mevludit ( ditëlindjes së Muhamedit a.s) është ditë më madhështore e botës Islame, por gjithashtu për mbarë njerëzimin! Lindje kjo që fillimisht orientoi njeriun drejt një besimi të vërtet dhe të pastër në Krijuesin e botërave, Allahun Fuqiplotë! Ajo konsiderohet pikënisje e ndryshimeve në aspektin e reformimit të shoqërisë, riorganizimit dhe ndërtimit të vlerave pozitive, tolerancës ndërshoqërore dhe respekti ndaj atij që mendon ndryshe. Lindja e tij largoi injorancën duke i hartuar konceptin e dijes, shkencës, ngritjes dhe  zhvillimit shoqëror. Muhamedi a.s ishte dhe do të mbetet emri, vepra, morali, krenaria, reformatori më i madh i njerëzimit. Ai mbjelli themelet e drejtësisë, moralit, konceptin e së mirës duke penguar dhunën, padrejtësin, të keqen dhe zullumin në shoqërori.

Na qoftë për hajr ditëlindja e Muhamedit a.s!
H. Ibrahim ef. Shabani
Myfti legjitim i Myftinisë së Shkupit si dhe kryetar i NISMA për Reforma në BFI


No comments:

Post a Comment