Oct 13, 2015

NISMA: Hixhreti, koncept i një shpërngulje për hirë të Allahut

Allahu i Madhëruar thotë në Kur’an: “Në mos e ndihmofshit atë (Profetin), atë e ka ndihmuar Allahu; kur ata që nuk besuan e nxorën atë vetë të dytin…” (Teube, 40)
Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë!
Sot, bota Islame kremton Vitin e Ri, Islam të Hixhretit 1437, gjegjësisht kujtojmë shpërnguljen e Muhamedit a.s nga Meka në Medine shekuj më parë.

Të nderuar besimtarë!                               Hixhreti është një nga ngjarjet më të mëdha gjatë misionit të Muhamedit a.s! Ngjarje kjo që botës i dha një mesazh universal se të dalurit zot misionit për të ndërtuar vlera dhe ngritur vetëdijen njerëzore është fundamentale! Me shpërnguljen që bëri Muhamedi a.s edukoi njerëzimin se për të hedhur themelet e një shoqërie të drejt, ngritur, moralshme dhe shëndoshë duhet ndërtuar institucione. Të cilat duhet bartur përgjegjësi dhe zhvilluar kulturën dhe frymën e shëndosh të vlerave njerëzore. Andaj, lideri që ngrit institucione duhet pasur Unin e tij, personalitet dhe vlera.
Dhasht Allahu që urtësitë dhe konceptin universal të kësaj shpërngulje për hirë të Allahut të ndikojë pozitivisht në jetën tonë! Hixhreti ishte dhe mbetet ngjarje e bekuar ashtu sikur edhe ju të dashur besimtarë!

Ibrahim ef. Shabani                                                                                                                        Kryetar i NISMA për Reforma në BFI në RM

No comments:

Post a Comment