Jul 15, 2015

Mashtrimet e OH HILAL skanë të ndalur(foto)

OH Hilal edhe më tej vazhdon të mashtron opinionin me ndihmat që i shpërndan për nevojtarët dhe skamnorët. Nga ajo çfarë postohet nëpër mediat dhe në veçanti nga profili i BFI shihet qartë se kush merrë ndihma, sa peshojnë pakot e ndara dhe sa janë të paraqitur në lajmet e kësaj organizate!? Opinioni në vazhdimësi ka vërejtur këto mashtrime të Mustafa Dautit i cili nuk posedon asnjë vlerë, përpos “vlerës” së mjeshtëris së mashtrimit. Mustafa Dauti ka qenë i përjashtur nga xhemati i Strugës, dhe më pastaj dështoi edhe në politikë meqë ai nuk vepronte me sinqeritet, por synimi i tij  është si të mashtron dhe grabit njerëz. Nga fotot e publikuara gjithandej shihet se asnjë pako nuk ka 25 kg, qartë shihet se gratë plaka dhe fëmijët e vegjël kanë mundësi ato t’i bartin. Pastaj të njejtat publikime tregojn se në asnjë akcion humanitar nuk ka njerëz aq sa edhe përshkruhen nëpër informacionet e kësaj Organizate humanitare, foto propagandistike shumë, ndërsa skamnorë tejet pak. Më tepër ka punëtor të Muftinive nëpër “aktivitetet” e tilla sesa nevojtarë dhe fukara. Vetëm për Sulejman Rexhepin është i suksesshëm meqë i konvenon të drejtoj vetëm ky person me OH Hilal. Edhe pse një vitë më parë ishte i larguar, pas një viti kthehet në BFI, arsyet janë të qarta është mjeshtër i grabitjes dhe se Sulejman Rexhepi përmes tij ruan një nga shumë rrugët e krimit që bënë në BFI. Mes tjerash janë bashkëveprues në BFI, meqë janë bashkëpunëtor edhe aty ku duhet. Për këtë të fundit vetë Sulejman Rexhepi kishte përhap informacione gjithandej se Mustafa Dauti është njeri i shtetit, për interese peronale kishte penguar që nofka e Mustafa Dautit të mos shpaloset. Hajdutët tani janë bërë bashk, por tani pritet sa do të ndihmohet institucioni nga popullata muslimane meqë njihen mirë këta persona.


No comments:

Post a Comment