Jul 16, 2015

Këshilli i Sulejman Rexhepit e jo i Fetvave të BFI-së

Kaluan disa ditë akoma nuk kemi qëndrim nga Këshilli për Fetva i BFI lidhur me sjelljet jo islame të Sulejman Rexhepit në foton e realizuar me Ermira Mehmetin. Sa është e lejuar që një burrë musliman gjatë realizimit të një fotoje të ngjitet me trupin e dy femrave?! Ky Këshilli i Sulejman Rexhepit e jo i Fetvave është themeluar vetëm për ta arsyetuar dhe mbuluar dështimet, mëkatet dhe skandalet e Sulejman Rexhepit dhe jo për të shpjeguar ose sjellur ndonjë vendim për çështje që tangon shoqërinë dhe institucionin e BFI. Akoma opinion i gjërë nuk morri përgjigje për sharjet që bëri Sulejman Rexhepi hoxhallarëve publikisht, për keqpërdorimin e postit, për akuzat që i bëhen lidhur me keqpërdorimet të financave të BFI, për sjelljen e orave të dorës për femra nga funksionar të BFI nga Haxhi ekskluzivisht me porosi nga Sulejman Rexhepi, abuzimet tjera të Haxhit dhe Kurbanave, etj. Heshtja tregon se ai është skandal në vete i Sulejman Rexhepit, andaj një këshill për fetva si ai që heshtë nuk mund të jetë funksional dhe legjitim deri sa është Sulejmn Rexhepi në këtë institucion./skupi24/  


No comments:

Post a Comment