Jul 16, 2015

Asani zëvendëson Elmazin në DSK

Arif Asani është zëvendësdrejtori i ri i Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim. Me vendim të ministrit të Punëve të Brendshme, Mitko Çavkov, zëvendësdrejtori i deritanishëm i DSK-së, Mirvet Elmazi, është emëruar këshilltar i zëvendësministrit te MPB-se, Zemri Qamili, ndërsa në vend të tij është ulur Arif Asani, ish-kryeshef i sektorit për krim të organizuar në DSK. Mes tjerash, Asani njihet si profesionistë i dalluar në DSK, ndërkohë që punonjësit shqiptarë në këtë drejtori e kanë përshëndetur emërimin e ri.

No comments:

Post a Comment