May 11, 2015

NGA BFI RAPORTOHET PËR KRITERE TË SHUMËFISHTA NGA SULEJMAN REXHEPI

Ka të atillë që nuk paraqiten në vende pune me muaj dhe vite por janë të evidentuar si punëtor. Marrin paga mujore, u paguhen kontribute etj. Ka të atillë për të cilin Sulejman Rexhepi ka thënë se e ka larguar nga puna, në fakt ai të mos ket nderprerje të marredhenieve të punës nga entet përkatëse! 
Një rast të këtillë e kemi me Mustafa Dautin, për të cilin në vend se të merret masa, ai shpërblehet. Nē anën tjetër, kësisoi Sulejman Rexhepi shkel mbi besen e dhënë! 
Parashtrohet pyetja ku mbeten kriteret dhe përse dikuj i tolerohet edhe ky luks!/Lajmi1/


No comments:

Post a Comment