May 5, 2015

Kritere të shumëfishta të Sulejman Rexhepit

Kushtetuta, rregulloret dhe aktet normative sillen dhe respektohen në varesi se për kë bëhet fjalë! Në BFI ka të atillë që rregullisht shkojnë në punë, punojnë, për kthimin e pronave duke rrezikuar lirinë. Myftinia e Shkupit u jep mirënjohje, kurse Sulejman Rexhepi, hidhërohet, i shkarkon! Kështu sillet me të Mytinis së Shkupit, por ja një paradoks, po i njëjti, Sulejman Rexhepi ka raste kur shkel çdo normë, mban në marrëdhenje pune njerëz, dmth paguhen, edhe pse nuk paraqiten në punë!
Psh. në Gostivar ka rast kur kryeimami, zv.muftiu, aspak nuk shkon në punë, nuk kontribuon, as nëpër manifestime nuk paraqitet, madje thuhet se me vite as që e ka takuar Sulejman Rexhepin, por megjithkëtë, nuk është marr masa kundër tij! Tani ku mbetën kriteret? Përse dikuj i tolerohet kjo, pse e hesht myftiu i Gostivarit, pse e hesht Sulejman Rexhepi, ku qendron problemi? Ku mbeti drejtësia, feja e tyre! A kanë të drejtë morale të udhëheqin me jetën fetare!?
Nga BFI bëjnë të ditur se për të këtilla raste tanimë dikush do të mban përgjigjësi./ Lajmi1/

No comments:

Post a Comment