May 5, 2015

Çfarë pret Sulejman Rexhepi pasi që shau gratë e hoxhallarëve përpos të IK!

Sipas parimeve Islame hoxhallarët janë edukatorë të popullit dhe ndërtues të vlerave fetare dhe shoqërore. Hoxhallarët sigurisht se veprojnë sipas mësimeve Islame, ashtu siç deklarojnë edhe ata sipas mësimeve Kuranore. Pas gjithë asaj edukate të marrur nga Kurani çfarë duhet të përcjell një hoxhë në opinion moral apo amoral!? Si qëndron puna e kreut të BFI i cili ka fyer hoxhllarët për familje e gra, nëse ai nuk është pajisur me terbije islame si njeri i parë i institucionit, atëherë çfarë mund të presim prej tij tani e tutje. A ka fytyrë akom atë paraqitet në opinion pas këtyre sharjeve dhe fyerje, si dhe keqpërdorimeve të bëra në BFI. I vetmi lider që ka bërë gaf të tillë publikisht dhe nuk kërkon falje. Akoma mundohet të keqpërdor autoritetin e muftive të BFI për ta legjitimu pasi që ai është jolegjitim sipas kushtetutës së BFI. Shumë e qëlluar është fjala e urtë e popullit kur thonë se “ çësht turpi për rezilin”. Ky njeri nuk ak dinjitet dhe moral, andaj nuk ka asnjë të drejtë morale e ligjore të jetë në krye në BFI.         

No comments:

Post a Comment