May 7, 2015

Abuzimet finansiare të Shoqatës humanitare të BFI-së “Hilal” në disaporën shqiptare.

Se Shoqata Humanitare e BFI-së Hilal ka devijuar në tërësi nga misioni i saj humanitarë për të cilin është e themeluar dëshmojnë shumë fakte dhe të dhëna që vijnë edhe nga diaspora shqiptare. Një qytetarë i i devotshëm dhe shumë i sinqertë i anës së Kumanovës, repektivisht nga fshati Mateq pas mbarimit të Ramazanit 2014 nga qyeteti i Vinterturit të Zvicrës solli dhe dorëzoi një pako dokumentesh finansiare të nënshkruara nga Kryetari i kësaj shoqate Mustafa Dauti. Se këto dokumente janë të dyshimta flet fakti se gjenden nëpër duar të njerëzve të papërgjegjegjshëm të cilët pa kurrfarë autorizimi nga askusht tubojnë të holla kinse për destinacione humanitare duke mos ofruar document arka pranon por vetëm këtë mirënjohje. Të këtilla dokumente ka shumë në qyetet të ndryshme të Zvicrës. Unë rastësisht kam arritur t’i marrë këto nga duart e këtyre njerëzve dhe i dorëzojë që së paku të jap një kontribut në parandalimin e këqëpërdorimin të të hollave që ndoshta duhet të arrijnë deri te jetimët apo njerëzit në nevojë u shpreh bashkëkombasi ynë në Zvicër i cili na u lut që emri mos t’i publikohet”.                                            Marrur nga Lajmi1

No comments:

Post a Comment