Apr 10, 2015

BFI në syrin e qytetarëve

Të nderuar lexues gjatë kësaj periudhe na kanë arritur një numër i madhë i e-mailave në adresën tonë zyrtare, ku shihet qartë se qytetarët kanë shprehur indinjatë lidhur me ngjarjet dhe zhvillimet në BFI. Në këto emaila kemi materiale, tekste dhe informacione të ndryshme që kanë të bëjnë me skandale  të kreut të BFI-së, Sulejman Rexhepi, për kriminalitet dhe korrupcion, por gjithashtu edhe për disa drejtues të organeve dhe institucioneve të BFI. Mes tjerash kemi materiale për keqpërdorimin e institucionit nga Sulejman Rexhepi në bashkorganizim me djemt e tij, për manipulimet lidhur me haxhin në bashkëveprim me persona të ndryshëm disa prej tyre janë në vend, ndërsa ka edhe prej atyre që kanë grabitur para nga pasaporta të huaj dhe që sot janë në arrati. Njoftimet që vijnë në adresën tonë janë të llojit se çfarë Sulejman Rexhepi ka bërë me vakufin, me mishin e Kurbanëve, ku mishtoret flasin për një skandal të madh të kreut të BFI-së, por gjithashtu edhe me keqmenaxhimin e Organizatës Humanitare "HILAL".                                                                                  Duke u nisur nga ajo se ne si medium respektojmë standarde dhe natyrën gazetareske, andaj nuk kemi bërë publikimin e tyre. Mirëpo, Ju përkujtojmë se nëse rritet presioni nga lexuesit për publikim e tyre, ne gjithsesi do të jemi në anën e lexuesit meqë jemi në shërbim të tyre. Përsërisim se atë që kemi pranuar është MJERIM....!

No comments:

Post a Comment