Apr 10, 2015

BDI kërkon ligj të ri për gjuhën shqipe

BDI-ja kërkon ligj të ri për zyrtarizmin e plotë të gjuhës shqipe, si zgjidhje për t’ju dhënë fund të gjitha problemeve që paraqiten nëpërdorimin e dygjuhësisë. Ndërkohë për problemet që janë paraqitur në Kuvend, nënkryetari i Kuvendit RafisAliti thotë se, si në mbledhjen e fundit në komision edhe në të ardhmen, do të bllokojnë çdo seancë ku do të mungojnë materialet në gjuhën shqipe.
“Nëse ndodh edhe në të ardhmen, një gjë e tillë gjithsesi se deputetët tanë do të kërkojnë ndërprerjet e atyre komisioneve derisa nuk sigurohen materialet edhe në gjuhën shqipe. Ne çdo herë kemi thënë, apo lideri jonë, ka thënë se çështja e gjuhës ka ngel e hapur, nuk është mbyllur. Ne gjithsesi se kërkojmë ligj të ri i cili do të jetëkontabil me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, në përputhshmëri me Marrëveshjen e Ohrit, ashtu siç garantohet. Marrëveshja e Ohrit e garanton si gjuhë të dytë zyrtare”, tha Rafis Aliti, nënkryetar i Parlamentit.
Por analistët politik rikujtojnë BDI-në se ajo vetë është pjesë e Qeverisë e cila duhet të merret me këto problem. Analisti XhelalNeziri thotë se BDI-së nuk guxon të protestojë, bojkotojë ose të ankohet sikur të jetë opozitë, por të veprojë si pjesë e Qeverisë dhe të gjejë zgjidhje për zyrtarizimin e gjuhës shqipe.
“Mendoj se BDI si parti politike serioze e cila është pjesëmarrëse në pushtet, duhet që të marrë përgjegjësi mbi të gjitha proceset dhe jo të luajë një rol të dyfishtë si pjesëmarrëse në pushtetin ekzekutiv dhe si opozitë në atë legjislativ. Nëse bëhet fjalë për zyrtarizmin e gjuhës shqipe, BDI duhet që këtë projekt dhe këtë ligj ta harmonizojë me partnerët e koalicionit që në vendimet e Qeverisë që pastaj I njëjti të reflektohet edhe në institucionet e tjera”, u shpreh Xhelal Neziri, analist.
Ndërkohë, profesori Osman Kadriu vlerëson se përveç vullnetit politik tek partia maqedonase, problem paraqet edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili redukton vetëm në disa institucione përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe që Kushtetuta e garanton në të gjithë vendin.
“Çështja nuk u rregullua me ligj në kuptimin e një ligji gjeneral, që do të thotë përfshirja dhe zbatimi i gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare në nivel të shtetit, por ligji në mënyrëenumerike fillon t’i numërojë institucionet se ku duhet të zbatohet gjuha shqipe. Për disa institucione zbatohet në tërësi, si për shembull në institucionet e pushtetit vendor,ndërsa në institucionet e pushtetit qendror vetëm pjesërisht”, deklaroi Osman Kadriu, profesor.
Materialet në Kuvend, kohëve të fundit u janë dorëzuar deputetëve vetëm në gjuhën maqedonase, me arsyetimin se nuk ka kapacitete të mjaftueshme për përkthim. Ndërkohë pjesa dërmuese e mbishkrimeve në Kuvend janë vetëm në një gjuhë, ndërsa më alarmante është gjendja në pushtetin qendror. Në shumë ministri dhe organe shtetërore që udhëhiqen nga kuadro maqedonas, nuk shkruhet asnjë fjalë shqipe./ALSAT

No comments:

Post a Comment