Mar 15, 2015

Stavreski: FMN-ja shënoi përparim në zvogëlimin e papunësisë


Fondi monetar ndërkombëtar (FMN) ka shënuar përparim  në zvogëlimin e shkallës së papunësisë në Republikën e Maqedonisë. Në raportin "15 vjet tranzicion Ballkani perëndimor" Fondi potencon se të rinjtë në Maqedoni dhe Serbi kanë mundësi shumë më të mëdha për të gjetur punë në krahasim me të rinjtë nga rajoni. Si arsye për këtë përmenden investimet në arsim dhe efektet e investimeve të drejtpërdrejta të huaja.

Zëvendëskryeministri dhe ministër i Financave Zoran Stavreski, i cili merr pjesë në konferencën e organizuar nga FMN-ja në Vjenë për prezantimin e raportit, theksoi se vlerësimet e FMN-së si institucion  më relevant financiar janë mirënjohje e madhe për politikat ekonomike të Qeverisë.

"Për Maqedoninë u potencua se ka shkalla më të larta të rritjes në krahasim me vendet tjera të rajonit, se ka zvogëlim të papunësisë, veçanërisht te njerëzit e rinj,  kuptohet në suaza të këtyre rrethanave. Kjo është udhërrëfyes  se politikat  për përmirësim të konkurrencës  së ekonomisë, për përforcim të klimës së biznesit,  për përmirësim të kushteve për udhëheqje të biznesit dhe investimet në arsim dhe infrastrukturë janë mënyrë e drejtë që të ballafaqohemi me sfidat e së sotmes", theksoi Stavreski.

No comments:

Post a Comment