Mar 20, 2015

Bejli: Sfidat me të cilat përballeni kërkojnë gjyqësi transparente dhe të pavarur

Sfidat me të cilat përballet Maqedonia tregojnë faktin se është shumë me rëndësi të keni sistem gjyqësor të paanshëm, transparent dhe të pavarur. Kjo është diçka që e dëshirojnë qytetarët tuaj, si dhe qytetarët e çdo vendi, deklaroi sot në Shkup, ambasadori amerikan Xhes Bejli.
"Çështja për besimin e shoqërisë së Maqedonisë në jurisprudencë është çështje për qytetarët e Maqedonisë. Këtu jemi që t'i ndihmojmë ta nxisim këtë besim. Nuk do të gjykoj nëse sistemi është i gatshëm të gjykojë për këtë ose për ndonjë rast tjetër. Sfidat me të cilat përballet Maqedonia tregojnë në faktin se është shumë me rëndësi të kenë  sistem gjyqësor të paanshëm, transparent dhe të pavarur. Kjo është diçka që e dëshirojnë qytetarët tuaj, si dhe qytetarët e çdo vendi, tha Bejli i pyetur nëse gjyqësia e Maqedonisë ka kapacitet të zgjidhë raste si "Puç".
Ai, në deklatratën pas fjalimit para pjesëmarrësve në trajnimin për zbatimin e Ligjit të ri për caktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit, potencoi se komponenti kyçe i çdo sistemi juridik është besimi që e gëzojnë tek qytetarët. Sipas rezultateve nga anketa e shtatorit të vitit të kaluar, shtohet se besimi i qytetarëve në gjyqësinë e Maqedonisë është i ulët, duke pasur parasysh dy të tretat e tyre kanë deklaruar se nuk kanë besim në gjyqësi.
"Seminari i sotëm ka të bëjë pikërisht me njërin nga elementet, që janë të rëndësishme për ndërtimin e besimit në gjyqësi përmes sigurimit të drejtimeve për shqiptimin e dënimit. Këto do të mundësojnë që të sigurohet se për vepra të ngjashme kriminale të bëra nën fakte dhe rrethana të ngjashme kriminale do të shqiptohen dënime të ngjashme. Kjo deri më tani nuk ka qenë rast në Maqedoni, ndërsa në shkallë të caktuar as në SHBA. Por ne kemi zhvilluar sistem të drejtimeve për shqiptim të dënimeve, të cilat për gjykatësit sigurojnë kornizë gjatë shqiptimit të tyre në raste individuale me kombinim të disa faktorëve. Mmegjithatë, përfitimi më i rëndësishëm nga këto drejtime-udhëzuese është rritja e transparencës, drejtësisë dhe parashikueshmërisë që e gjitha çon drejt rritjes së besimit së qytetarëve në jurisprudencën e tyre. Për  këtë shkak ky është hap shumë i rëndësishëm edhe pse ndoshta në pikëpamje të parë duket si çështje teknike, nuk është aspak e tillë. Kjo është shumë e rëndësishme që të sigurohet elementi kryesor, i cili është i nevojshëm në çdo demokraci", porositi ambasadori Bejli. 
Ministri i Drejtësisë Adnan Jashari në fjalimin e tij theksoi se Qeveria dhe Ministria i kushtojnë vëmendje të madhe procesit gjithëpërfshirës të reformave të sistemit të drejtësisë penale, qëllimi i të cilit është modernizimi i gjyqësisë penale dhe përputhshmëria tij me gjyqësinë evropiane. Në këtë kontekst tha është edhe sjellja e Ligjit të ri për përcaktimin e llojit dhe matjes së lartësisë së dënimit, në të cilin i kanë paraprirë shumë analiza të cilat treguan se politika ndëshkuese e gjykatave në shqiptimin e dënimeve është e pabarabartë dhe karakterizohet me shqiptimin e dënimeve më të lehta, më së shpeshti nën minimumin e caktuar nga Ligji ndëshkues.
"Analiza tregon se gjykatësit vetëm i numërojnë rrethanat, pa grumbulluar gjatë kësaj çfarëdo lloj dëshmish se ato rrethana janë me të vërtetë të sakta. Gjithashtu, problem paraqet edhe individualiteti i dënimit. Praktika tregon se ekzistojnë raste ku u dënohet shumicës së të akuzuarve me moshë të ndryshme, arsimim, gjendje familjare ose veçanërisht të cilët kanë pjesëmarrje të ndryshme në veprën penale dhe në fund të gjithë marrin dënime të njëjta", tha ministri Jashari.
Në trajnim mbajti fjalim edhe u.d. kryetarja e Gjykatës së Apelit Shkup, Liljana Ivanovska Shopova, e cila theksoi se me trajnimin e sotëm nëpër shembuj praktikë, diskutime dhe këmbim të përvojave me ekspertët e lartë të pranishëm, mes të cilëve edhe dy gjykatës nga SHBA-ja, do të mundësohen përgjigje të të gjitha pyetjeve aktuale dhe dilemave për implementim të suksesshëm të Ligjit të ri për caktimin e llojit dhe matjes së lartësisë së dënimit.
Trajnimi, i cili është në organizim të Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publikë "Pavle Shatev", do ta zbatojnë gjykatësit vendorë, si dhe gjykatësi dhe kryetari i Gjykatës federale në distriktin jugor të Teksasit dhe anëtari i Komisionit për dënime të SHBA-së Rikardo Hinohosa dhe gjykatësi dhe zëvendës drejtori i Zyrës për edukim dhe politikë ndëshkuese pranë komisionit për dënime të SHBA-së, Alen Dorhofer.
Trajnimi zbatohet në bashkëpunim edhe me mbështetjen financiare të Ambasadës së SHBA-së në Republikën e Maqedonisë dhe byronë për luftë ndërkombëtare kundër lëndëve narkotike dhe zbatimin e ligjeve (INL) pranë Ambasadës amerikane në Shkup./koha

No comments:

Post a Comment