Mar 12, 2015

A është kreu i BFI-së në listën e Komisionit për lustrim

Një prej këtyre 25 personave është kandidat për bartës të një funksioni publik apo autorizimi publik, ndërsa 24 persona të cilët kanë qenë bartës të funksionit publik apo autorizimit publik. Në periudhën e ardhshme, siç paralajmëroi Dimitrovski, Komisioni do të vazhdojë me kontrollin e dosjeve historike dhe operative në Arkivin shtetëror të Maqedonisë. “Për këto katër muaj të gjithë anëtarët tashmë kanë kontrolluar nga 20 dosje në Arkiv, që gjithsej janë 220 dosje, të kontrolluara shtesë janë edhe dosjet në bazën e Komisionit”, thotë Dimitrovski. Janë mbajtur 17 seanca, ndërsa Komisioni vendimet i sjell me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve. Që të jenë vendimet të plotfuqishme, për to duhet të votojnë të paktën gjashtë anëtarë të Komisionit.
Në këtë periudhë kundër vendimeve të Komisionit për verifikimin e fakteve para Gjykatës Administrative kompetente janë shtruar pesë padi. Komisioni për të gjitha paditë e shtruara është përgjigjur në afatin e paraparë ligjor me parashtrimin e përgjigjeve për paditë. A është kreu i BFI-së në listën e Komisionit për lustrim do të shohim pasi që komisioni në fjalë do të shpalos listë e plotë./ portalb/

No comments:

Post a Comment