Feb 4, 2015

Opinion: Patriotizmi i rrejshëm i Sulejman Rexhepi

Sulejman Rexhepi filloi me disa kolumna artificiale kinse kundër maqedonasve, torbeshëve, pastaj edhe kundër Dijanetit të Republikës së Turqisë, por shpejt i ndali këto "muhabete.
Si duket Sulejman Rexhepit i erdhi selami prej shërbimeve të cilēve si duket mjaft u ka shërbyer dhe u shërbim "mjaft se të njohim kush je", kaloi në dialog dhe këto ditë flet edhe për rehabilitim të atyre për të cilët kohëve të fundit e ka folur çdo herë më të keqen, shumë njeri frikacak dhe kontraverz.

Shkruan
Abdullah Selami

Në historinë e popullit shqiptar falë angazhimit maksimal të shumë personaliteteve të fushave të ndryshme të cilët pa hile i kanë ndihmuar çështjes shqiptare, janë realizuar shumë qëllime dhe aspirata shekullore me vlerë kombëtare e fetare. Aq më tepër, kur kemi parasysh faktin e pamohueshëm se për realizimin e kësaj kauze të shenjtë kontribut të çmueshëm kanë dhënë edhe shumë teolog autoritativ.
Në vendin në të cilin jeton popullata jonë myslimane, ballafaqohet me fatin e një "udhëheqësi"-frikacaku fetar i cili nga sjelljet dhe veprimet që i bënë aspak nuk i përngjan gjakut shqiptar e aq më tepër atij mysliman.
Sulejman Rexhepi "cirkusi i botës" kur u rikthye në pozitën e kryetarit të BFI-së, në vitin 2006 edhe pse aspak nuk meritonte,në kanalin Televiziv RTVM 2 pati deklaruar se nëse brenda një viti të mandatit të Tij nuk e kthen pronën e vakëfit, do të jep dorëheqje.
Ai jo vetëm që nuk e ktheu pronën e vakëfit, por e humbi edhe ate që kishte mbetur në gjysmë të rrugës. Në këtë kontekst vlenë të përmendet se ai humbi Burmali Xhaminë, tokën në kala të Shkupit, Çarshi Xhaminë në Përlep etj.
Sulejman Rexhepi shpesh flet për kombin, patriotizmin dhe luftën, mirëpo nga ajo që popullata jonë e dinë tepër mirë ai dhe familjarët e tij nuk morën pjesë në asnjë luftë e zhvilluar në trojet tona etnike qoftë ajo në Republikën e Kosovës, qoftë në Luginën e Preshevës, apo atë të fundit në Maqedoni.
Përkundrazi, gjysma e familjes së tij punojmë në policinë dhe shërbimin sekret Sllavo-Maqedon, kuptohet në dëm të shqiptarëve dhe myslimanëve të vendit tonë.
Sulejman Rexhepi "cirkusi i botës" shpreh mllef për kryetarin e Komunës së Përlepit Marjan Ristevski, kurse në anën tjetër konviktin e Medresesë Isa Beut të Shkupit e vërshojnë "shkina të Përlepit" të sjellur nga djali i tij Zeglul Rexhepi, të cilat ushqehen dhe "shkërdhehen" me javë të tëra në vendin ku hoxhallarët e rinj mësojnë fenë dhe moralin, ahh nuk e harron "pobratimin sllav" ky i varfur në zemër....
Sulejman Rexhepi filloi me disa kolumna artificiale kinse kundër maqedonasve, torbeshëve, pastaj edhe kundër Dijanetit të Republikës së Turqisë, por shpejt i ndali këto "muhabete.
Si duket Sulejman Rexhepit i erdhi selami prej shërbimeve të cilēve si duket mjaft u ka shërbyer dhe u shërbim "mjaft se të njohim kush je", kaloi në dialog dhe këto ditë flet edhe për rehabilitim të atyre për të cilët kohëve të fundit e ka folur çdo herë më të keqen, shumë njeri frikacak dhe kontraverz.
Si duket ky i vetëdashuruar ka humbur rrugën në shtëpinë e tij, ngase në popullatë është zbuluar shumëftyrësia e tij dhe nuk e dëgjon askush. Thjesht, mund të themi se te pjesa dërmuese e popullatës myslimane të vendit tonë, ky patriot i rrejshëm është shndërruar në objekt të një humori të përditshëm i cili po të transmetoheshte në ndonjë nga televisionet botërore, do të kishte gëzuar famë dhe popullaritet të lartë nga fëmijë dhe adoloshentë të moshës 12 vjeçare.
Prandaj si duket fati i këtij të ashtuquajturi "Sulltan teletabisi" kishte qenë i tillë, i shtyrë në moshë të thellë dhe i përfillur nga askush, trimëri dhe patriotizëm nuk tregoi asnjëherë.

No comments:

Post a Comment