Feb 1, 2015

Kisha Ortodokse Maqedonase sponsorizohet nga Ndërmarrjet publike

Hulumtimi i BIRN-it tregon se Kisha Ortodokse Maqedonase është institucioni që merr më shumë donacione nga Ndërmarrjet publike. Analisti Ramadan Ramadani vlerëson se në këtë mënyrë cenohet parimi i sekularitetit i cili sjell pasoja shumë të rënda për Maqedoninë multi-konfeksionale

A është Maqedonia shtet sekular, apo jo?  Zyrtarisht po, por faktet flasin ndryshe.
Hulumtimi i BIRN-it tregon se Kisha Ortodokse Maqedonase (KOM) është institucioni që  merr më shumë donacione nga Ndërmarrjet publike. BIRN ka bërë kërkesë në 30 ndërmarrjet më të mëdha publike, për të parë se ku më tepër donojnë ato, por ka marrë përgjigje vetëm nga gjysma e tyre. Nga hulumtimi del se pjesa më e madhe e donacioneve të ndërmarrjeve publike shkon tek KOM-i.
Analisti Ramadan Ramadani vlerëson se në këtë mënyrë cenohet parimi i sekularitetit i cili sjell pasoja shumë të rënda për Maqedoninë multi-konfeksionale. 
“Mendoj se është cenim i parimit të sekularitetit. Kjo prishje e sekularitetit ka pasoja të rënda politike dhe disbalancuese  në shtetet multi-konfeksionale, siç është Maqedonia. Në këtë rast kjo paraqet edhe dështim total të klasës  politike shqiptare, e cila në këtë rast duhet të shërbejë për mbrojtjen e këtij segmenti shumë të rëndësishëm shtetëror për ndarjen e Kishës dhe bashkësive fetare prej shtetit”, thotë për “Lajm” Ramadani, duke shtuar se nuk mund të ketë sekularitet për një pjesë të popullatës dhe të mos ketë për gjysmën tjetër të popullatës.
“Pyjet e Maqedonisë” dhe “Drislla mbajnë rekordin e sponsorizimeve të KOM-it.
Ndërmarrja publike “Pyjet e Maqedonisë” i ngroh të gjitha manastiret që janë nën ingerencat e KOM –it.  Hulumtimi tregon se rregullisht për çdo vit kjo ndërmarrje ndahen mjete për ngrohjen e episkopive në kuadër të KOM dhe për ndërtimin e hapësirave të reja. Nga viti 2010 deri në vitin 2014 rregullisht  “Pyjet e Maqedonisë“ zponzorizojnë  KOM-in.
Sipas të dhënave të marra nga kjo ndërmarrje nga viti 2010-2014 donacion në dru kanë marrë Manastiri i Bigurit, manastiri Shën Jovan Pagëzori në fshatin Rostushë, 15 kubik dru janë donuar për ndërtimin e trapezarisë në kishën Shën Mërija (sv Bogorodica) në fshatin Marena-Kavadarci dhe për kishën Shën Mërija (sv. Bogorodica) në Berovë. Donacion drush është dhënë edhe për ndërtimin e kishës në fshatin Tarinicë, ndërtimin e trapezarisë në tempullin Shën Atanasi i Madh në fshatin Vitolishtë, për rekonstruimin e kishës Shën Jovani Pagëzori (sv. Jovan Krstitel,  për zgjerimin e  trapezarisë në kishën Shën VraçI –Kuzman dhe Damjan në fshatin Pletvar të Prilepit, etj, etj.
Ngjashëm me “Pyjet e Maqedonisë”, edhe  Ndërmarrja Publike për grumbullimin e mbeturinave komunale (DRISLA) ka donuar mjaft për  KOM-in.
Rreth 60 mijë denarë janë donuar për ndërtimin e konaqeve në manastirin Shën Gjorgji, 120 mijë denarë për rinovimin e konaqeve të manastirit Shën Gavril, 30 mijë denarë për renovimin e sistemit të sigurimit në Manastirin Shën Dimitri në fshatin Sushicë, etj, etj.

Marrur nga Lajmpress

No comments:

Post a Comment