Feb 12, 2015

Gratë me 59, burrat me 61 vjet në pension!

Qeveria paralajmëron ndryshime në Ligjin për pensionet. Ligji i ri parasheh që të punësuarit të dalin në pension më herët për tre vjet. Mosha e femrave do të jetë 59 vjeç, ndërsa e meshkujve 61 vjeç. Sipas Entit Shtetëror të Statistikave - në vend ka 690.965 punëtorë. Për të pasur një sistem të qëndrueshëm dhe efikas, duhen të vihen në plan të parë politika produktive e punësimit. Punësimi duhet të furnizojë sistemin e pensioneve dhe sistemin e mirëqenies. Në Maqedoni shpesh herë ka ndodhur e kundërta. Janë bërë përpjekje të sforcuara që skema e pensioneve të bëhet rregullator i mirëqenies, madje edhe i punësimit. Këto përpjekje mund të fusin sistemin në kaos dhe skemën e pensioneve në një rrugë pa krye.  Ligji i vjetër për pensionet parashikonte që meshkujt të drejtën e pensionimit ta realizojnë në moshën 64 vjeç, kurse femrat në moshën 62 vjeç. Shpenzimet që do të mungojnë në arkën e shtetit për tre vitet automatikisht do t’i bëhen barrë punëtorit. Tani duhet pritur se si do të përcaktohet tarifa që do të paguajë punëmarrësi. (D.K)

No comments:

Post a Comment