Jan 19, 2015

SKANDAL NË MEDRESENË ISA BEU TË SHKUPIT


EDHE KJO NA BЁRI VAKI:Institucioni i Bashkësisë Fetare Islame gjegjësisht konvikti i Medresesë Isa Beu Shkup javën e kaluar ishte peng i klubit IPPON të xhudistëve të udhëhequr nga djali i Reisit të tanishëm Sulejman Rexhepi.
Bëhet fjalë pikërisht për Medresenë Isa Beu Shkup në të cilën vatër arsimore javë të tëra qëndruan një grup xhudistësh nga vendi dhe Republika e Bulgarisë në konviktin (katin e katërt) të kësaj shkolle, e gjithë kjo nën patronatin e Reisit Sulejman Rexhepit, Zeglul Rexhepit (i punësuar në Policinë Maqedone përndryshe djali i Sulejman Rexhepit), Zuhejr Rexhepit Punëdrejtues në "Medresenë Isa Beu"- Shkup përndryshe djali i kreut të BFI dhe Ibrahim Idrizit Drejtor i "Medresesë Isa Beu"- Shkup. Dëshmitar okular kanë njoftuar se gjatë këtyre ditëve një grup mbi dhjetra të rinjë kanë qenë të vendosur në konviktin e kësaj shkolle. Bëhet fjalë për xhudistë që vijnë nga Klubi i Xhudos IPPON në të cilën Zeglul Rexhepi është pjesë e Federates së Xhudistëve të Maqedonisë. Sipas informacioneve të cilat kanë arritur deri te Redaksia e Portalit SKUPI24 këta xhudistë javë të tëra kanë shfrytëzuar gjitha shërbimet e konviktit të Medresesë Isa Beu përfshirë këtu: fjetjen, pastrimin, ujin, rrymën, nxemjen, ushqimin, shfrytëzimin e katit të katërt të konviktit për ushtrime xhudo si dhe shërbime tjera.
Përndryshe kati i katërt i Medresesë Isa Beu është financuar dhe adaptuar në Mesxhid (vend për lutje) nga shoqata "Ilksaf" e Republikës së Turqisë për nevojat e nxënësve të Medresesë, kurse tani i njëjti lokacion frekuentohet në mënyrë konstante nga klube të ndryshme të xhudos e më së tepërmi nga klubi i xhudos IPPON.
Fotot të cilat do i shihni në vazhdim janë të marrur pikërisht nga profili origjinal i Zeglul Rexhepi të shkarkuara më 9 Janar 2015, ndërsa të njejtat janë të larguara nga profili i tij më datë 15 Janar 2015. Nuk e dimë shkakun? Ёshtë penduar, apo dëshiron ta mbulon kriminalitetin e bërë?
Në opinionin e gjërë ka revoltë të madhe për skandalin e bërë nga Sulejman Rexhepi dhe djemtë e tij, përfshirë këtu edhe drejtorin e Medresesë Isa Beu Ibrahim Idrizi, punëdrejtuesin e Medresesë Isa Beu Zuhejr Rexhepi (njëherit djali i Sulejman Rexhepit) të cilët keqpërdorin shkollën për interese personale. Medreseja Isa Beu ndryshe është shkollë vetëm për nevojat e nxënësve të saj e jo për të tjerë, por shihet se çaushi i të gjithëve është Sulejman Rexhepi me djemtë e tij të cilët si duket kohët e fundit po e kompromitojnë dhe mbajnë peng Reisin për qëllime personale e familjare e në dëmë të interesit të përgjithshëm të muslimanëve të vendit. Andaj, gjithçka që ndodh në BFI është nën kontrollën e tij. Banorët e Kondovës janë të irituar dhe se gjëra të tilla sipas tyre ka mundësi vetëm një njeri ti bënë, vetëm Sulejman Rexhepi. "Krejt populli musliman kanë dije se Medreseja Isa Beu mirëmbahet nga ndihma vullnetare, zekat, sadekatul fitr, nga të ardhurat e vakufit, nga të ardhurat e Haxhit dhe Kurbanave. Andaj, shtrohet pyetja se populli musliman jep donacione dhe ndihma për të trajnuar xhudistët apo për Medresantët?"- tha mes tjerash një banor i Kondovës. Kurse një dëshmitar okular i cili jeton shumë afër kësaj shkolle u shpreh: “Djali i Molla Sules disa herë në javë e sjell vajzën e tij në konviktin e Medresesë për të ushtruar xhudo". Mbetet këtu të shohim se a do të protestojnë nxënësit e kësaj shkolle dhe prindërit e tyre apo akoma do të heshtin? Burimet tona bëjnë të ditur se për veprim të tilla nuk ka njohuri asnjë Mufti nga Muftinitë e BFI, por është vepër e fshehtë e Sulejman Rexhepit. Si duket Sulejman Rexhepi nuk është ngopur e keqpërdorur pozitën e tij në të cilën ende vazhdon të qëndroj, prandaj në mesin e popullit tonë përdorët thënia “Mjerë për neve, edhe kjo na bëri vaki”. 

No comments:

Post a Comment